Palvelumme

LKV Kauko Koskinen Oy on täyden palvelun kiinteistötoimisto. Yrityksen toimialaan kuuluu normaalin kiinteistönvälityksen lisäksi myös kiinteistöarvioiden tekeminen. Laadimme myös erilaisia kiinteistöihin liittyviä sopimuksia ja hakemuksia.

Välitys

Palvelu alkaa myytävän kohteen arvioinnilla sekä asiakkaan tarpeiden kartoituksella. Hinnoittelemme kohteen asiakkaan tarpeet huomioiden tavoitteena kaupan onnistuminen.

Markkinoimme myytäviä kohteitamme lehti-ilmoituksilla, internetissä ja omien verkostojemme välityksellä. Lehti-ilmoittelu tapahtuu pääkaupunkiseudulla ilmestyvissä lehdissä. Internetissä käytämme Etuovi.com- ja Oikotie.fi-palveluja sekä omia kotisivujamme.

Arviointi

Arvioimme kiinteistöjä, osakehuoneistoja, toimitiloja ja tontteja. Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen arviointi perustuu pääsääntöisesti kauppa-arvomenetelmään, jossa arvioimme objektiivisesti kohteen käyvän hinnan normaalin kauppa-ajan puitteissa. Toimitilojen arvioinnissa käytämme tapauskohtaisesti kauppa-, tuotto- tai kustannusarvoon perustuvaa arviointimenetelmää tai näiden yhdistelmää.

Kirjallisessa arviointilausunnossa selvitämme kohteen hintaan ja arvoon vaikuttavat tekijät sekä perustelemme antamamme arvion. Kokemuksemme ja markkinoiden tunteminen yhdessä kauppahintatilastojen kanssa on lähtökohta luotettavalle arvioinnille.  Kirjallisia arvioita teemme vuosittain noin 50 kappaletta.

Taru Järvinen ja Kauko Koskinen ovat keskuskauppakamarin auktorisoimia kiinteistönarvioitsijoita. Kauko Koskinen on ainoa kiinteistönvälittäjä Suomessa, joka on erikseen auktorisoitu (AKA) arvioimaan nimenomaan asuntoja, asuntotontteja, maa- ja metsätiloja sekä toimitiloja.

Asiakirjapalvelut

Laadimme toimeksiannon ulkopuoliset kauppakirjat ja vuokrasopimukset vankalla ammattitaidolla.

Kauttamme saat asiantuntemuksemme myös seuraavien asiakirjojen laatimiseen:

  • hallinnanjakosopimukset
  • rasitesopimukset
  • lainhuutohakemukset
  • kiinnityshakemukset
  • poikkeamispäätöshakemukset
  • asemakaavamuutoshakemukset
  • tonttijaonmuutoshakemukset

 

Tietosuojaseloste